گزارش تخلف آگهی استخدام برنامه نویس Angular

اگر در آگهی "استخدام برنامه نویس Angular" تخلفی مشاهده کرده اید، می توانید از طریق فرم مقابل نسبت به ارسال گزارش اقدام کنید.

ارسال چند باره گزارش تخلف توسط یک کاربر در مورد یک آگهی، کمکی به بررسی سریع تر آن نخواهد کرد و چنانچه کاربری گزارش تکراری ارسال کند، آن گزارش حذف خواهد شد.

بررسی گزارش های ارسال شده ممکن است یک تا دو روز کاری زمان ببرد که در صورت محرز شدن تخلف، آگهی حذف و اخطاری به کاربر خاطی ارسال خواهد شد و در صورت تکرار، حساب کاربر برای همیشه مسدود خواهد شد.


فهرست مصادیق مجرمانه