استخدام اپراتور دستگاه های چاپ

کارگاه چاپ ایمان 2 نفر خانم جهت اپراتوری دستگاه‌های چاپ استخدام می نماید .

سن بین 25 تا 30

دیپلم

تلفن هماهنگی :   09155233318چاپ ایمان

تعداد بازدید: 4 بازدید


0 از 0 رای