آگهی منقضی شده است.

نیازمند نیروی خدماتی خانم جوان جهت همکاری در درمانگاه [آگهی ویژه]

به 2 نفر نیروی خدماتی خانم جوان حداکثر سن ۴۵ سال در 2 شیفت کاری نیازمندیم.

محل زندگی محدوده وکیل اباد یا قاسم اباد 

جهت همکاری در درمانگاه فردوس واقع در بلوار معلم نبش معلم ۴۴ 

ساعت کاری شیفت صبح از 8:00 صبح تا 12:00 ظهر

شیفت عصر از 5:00 بعداظهر تا 9:00 شب 

با حقوق ماهیانه یک میلیون بابت هر شیفت کاری

شماره تماس: 05138686155