موسسه وکیل تلفنی برای تکمیل كادر وكلای و مشاورين حقوقی، کارشناس حقوقی  خود در سراسر کشور به صورت غير حضوری دعوت به...

یک مرکز مشاوره (در حال تاسیس) در شهر بیرجند جهت تکمیل کادر خود به چند نفر نیرو دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی...