یک شرکت معتبر ساختمانی در چابهار (سیستان و بلوچستان) جهت تکمیل کادر فنی خود از واجدین شرایط ذیل از سراسر کشور دعوت به...

صنایع غذایی معظم طبیعت جهت تکمیل کادر خود در استان های اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی، خوزستان، زنجان، سیستان و بلوچستان...

بانک پاسارگاد به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز شعبه های خود در استان های ذکر شده، از واجدین شرایط پس از ثبت...

یک شرکت جهت تکمیل کادر خود از سراسرکشور برای کار در چابهار به افراد واجد شرایط ذیل نیازمند است.فنی کارآشنا به تولید ظروف...

شرکت شیمیایی نوین پاک شرق فعال در زمینه تولید ضدعفونی کننده های بیمارستانی جهت تکمیل کادر خود در استان های گلستان،...