مجموعه آموزشی در مشهد از افراد با سابقه و علاقمند در ردیف شغلی زیر دعوت به عمل می آورد:پشتیبان تحصیلی رده سنی ۲۰ الی...

ایرانسل در مشهد استخدام می‌کند:نیروی سوپروایزر آقا یا خانم مدیریت پروژه حقوق ۲ میلیون توماننیروی اداری ثبت دفتری خانم...

به کارشناس معماری، لیسانس یا فوق لیسانس مهندسی معماری طراحی داخلی ترجیحا گرایش تکنولوژی با 4 سال سابقه کار و تسلط کامل به...