شرکت رامک در شیراز جهت تکمیل کادر خود از رده های شغلی زیر دعوت به همکاری مینماید:عناوین شغلیاستخدام کارشناس خدمات...

شرکت هاکوپیان جهت تکمیل تیم‌های فروش خود در فروشگاه‌ها در استان های فارس، کرمان و یزد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به...

هتل بزرگ شیراز جهت تکمیل کادر خود در استان فارس از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.استخدام میزبان...