درباره زمان اعلام نتایج هفتمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی

ابراهیم خدایی، رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور، درباره زمان اعلام نتایج هفتمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی گفت:  نتایج هفتمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی حداکثر تا تاریخ 15 دی اعلام خواهد شد. در بحث سنجش مشکلی وجود ندارد تنها در زمینه حد نصاب ‌ها کمی بحث وجود دارد که در مجموع اعلام نتایج هفتمین آزمون استخدامی دیرتر از 15 دی نخواهد بود و نتایج حتما تا یک شنبه هفته آینده 15 دی اعلام خواهد شد.