زمان دریافت کارت و برگزاری آزمون استخدامی بانک ملت

با آروزی موفقیت برای هموطنان شرکت کننده در آزمون استخدامی بانک ملت، به اطلاع می‌رساند دریافت کارت آزمون استخدامی بانک ملت از ساعت 16 مورخ 16 فروردین ماه 1400 فعال خواهد شد.

 زمان برگزاری آزمون: 19/فروردین/1400