زمان ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت 99

داوطلبان واجد شرایط شرکت در آزمون استخدامی قراردادی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی کشور می توانند از امروز مورخ 15 دی ماه لغایت 21 دی ماه، نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. 

فرآیند نام نویسی آزمون استخدامی وزارت بهداشت به صورت اینترنتی از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور انجام می شود. 


منبع: iranmoshavere.com