ثبت نام متقاضيان مرد در مقطع افسري نیروی انتظامی

ثبت نام متقاضيان مرد در مقطع افسري محصل سال تحصيلي 1401-1400 از بين داوطلبان داراي مدرک تحصيلي ديپلم رشته هاي نظري (رياضي، تجربي، علوم انساني و معارف اسلامي) آغاز گرديد.

تذکر: داوطلبان در حال تحصيل در پايه دوازدهم رشته هاي نظري در صورتي که در خرداد ماه سال 1400 بتوانند مدرک تحصيلي ديپلم خود را اخذ و به گزينش ارائه نمايند نيز مجاز به ثبت نام مي باشند.

حداقل سن 18 سال و حداکثر 25  سال مي باشد.

جهت ثبت نام کلیک کنید.