احتمال برگزاری آزمون جذب آموزشیاران نهضت سوادآموزی در دهه پایانی خرداد ماه

زمان برگزاری آزمون استخدامی آموزشیاران این سازمان به دلیل استمرار سیاست فاصله‌گذاری اجتماعی و ممنوعیت تجمعات به تعویق افتاد و در صورت مهیا بودن شرایط زمان احتمالی دهه پایانی خرداد 99 است.

بخشی از شرایط 

  • استان مورد نیاز: سراسر کشور
  • آموزشیاران نهضت سوادآموزی
  •  آموزش دهنده مستمر (دونفر و بالاتر) نهضت سوادآموزی