یک رستوران در سراسر کشور افراد واجد شرایط ذیل را استخدام مینماید:استخدام نیروی ساده (آقا)میزبان، سر میزبان، داخل...

 یک رستوران واقع در شهریار (تهران) جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از افراد واجد شرایط زیر از سراسر کشور دعوت به همکاری می...

یک رستوران جهت تکمیل کادر خود از سراسرکشور دعوت به همکاری مینماید:استخدام نیروی ساده (آقا)داخل سالن: میزبان، سرمیزبان،...

به چند نفر آشپز و سالن کار و نیرو آشپزخانه و شاطر خانم و آقا، جهت همکاری در رستوران دهکده نیازمندیم.ساعات کاری:...

از افراد واجد شرایط ذیل جهت همکاری در سراسر کشور نیازمندیم:استخدام نیرو ساده (آقا)داخل سالن: میزبان، سر میزبان،داخل...

یک مجموعه رستوران برای تکمیل منابع انسانی رستوران های خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می...

یک رستوران جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.استخدام سالن دار ...