عاملیت خودرویی کیا موتورز و جیلران واقع در کاشان اصفهان جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است:استخدام...

یک شرکت تولیدی برای تولید محصولات خود از شما عزیزان دعوت به همکاری فوری دارد:3 نفر کارشناس الکترونیک برای نظارت بر فرایند...

شرکت سوپرپایپ اینترناشنال در مجتمع صنعتی قزوین جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می...