یک رستوران واقع در شهریار (تهران) جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از افراد واجد شرایط زیر از سراسر کشور دعوت به همکاری می...

هلدینگ متک جهت تکمیل نیروی انسانی خود و با توجه به برنامه استراتژیک سال 1400 در استان اصفهان به استعدادهای زیر نیاز...

شرکت تولیدی فلزات دنا گستر کاسپین جهت تکمیل کادر خود در استان قزوین واقع در شهرک صنعتی کاسپین از افراد واجد شرایط زیر...

شرکت سوپرپایپ اینترناشنال در مجتمع صنعتی قزوین جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می...

گالری مبل ملک جهت توسعه منابع انسانی خود در شعبه های استان یزد از افرا واجد شرایط استانهای یزد، تهران، البرز و اصفهان...