شرکت آتا کانکس به تعدادی نیروی فنی به شرح ذیل نیازمند است.عناوین شغلینصاب pvcورقکارنقاشکارگر سادهجوشکارنقاش صنعتیساعت...

یک رستوران در سراسر کشور افراد واجد شرایط ذیل را استخدام مینماید:استخدام نیروی ساده (آقا)میزبان، سر میزبان، داخل...

به تعدادی بازاریاب خانم وآقا با انگیزه و مستعد باحقوق و مزایای اداره کار ، پورسانت اشتراکی ، ریالی و طرحهای انگیزشی...

به یک نفر نگهبان شیفت شب با انجام امور خدماتی جهت یک کارخانه تولیدی واقع در شهرک صنعتی توس (مشهد) نیازمندیمشرایط : آقا -...

یک شرکت معتبر واقع در محدوده اسلامشهر جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.استخدام کارگر...

یک شرکت معتبر واقع در بهارستان (سه راه آدران) جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.استخدام...

 یک شرکت تولید خدمات پزشکی واقع در شهرک صنعتی شمس آباد جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می...