استخدام 3 ردیف شغلی در کارخانه تقطیر خراسان

کارخانه تقطیر خراسان در ردیف های شغلی زیر استخدام می کند.
  1. استخدام لیسانس شیمی بعنوان تکنسین تولید. آقا  1 نفر 
  2. استخدام لیسانس برق بعنوان تکنسین تولید.  آقا  3 نفر 
  3. استخدام لیسانس حسابداری جهت انبار. آقا  1 نفر 

همه نیروهای موردنیاز ترجیحا 3 سال سابقه کار داشته باشند

محل کارخانه شهرک صنعتی کلات و سرویس از قاسم آباد و میدان فهمیده و میدان امام حسین مهیا میباشد.

شماره تماس 05132454502

حقوق قانون کار و بیمه

آدرس: کارخانه تقطیر خراسان، شهرک صنعتی کلات، تلاش شمالی 11، پلاک 

آگهی منقضی شده است.کارخانه تقطیر خراسان

تعداد بازدید: 319 بازدید


0 از 0 رای