استخدام نیروی حراست در شرکت ارکان فلز قزوین

شرکت ارکان فلز به یک نفر نیروی حراست فقط در شیفت روز نیازمند است.

آقا ، سوءپیشینه ، عدم اعتیاد سن حداکثر ۴۰ سال ، حداقل قد ۱۸۰ اندام ورزشکاری 

تسلط به ورزشهای رزمی یا بدنسازی در اولویت می باشد.

آدرس : قزوین - شهر صنعتی البرز، حکمت دهم، شرکت ارکان فلز 

۰۲۸۳۳۵۵۱۶۵۴

آگهی منقضی شده است.تعداد بازدید: 290 بازدید


0 از 0 رای