استخدام موسسه آموزشی جان و خرد در مشهد

موسسه آموزشی جان و خرد واقع در مشهد، بلوار وكيل آباد؛ تعداد محدودی نیروی خانم تحصیل کرده (حداقل كارشناسي) جهت تكميل كادر سرپرستي و مشاوره با شرایط زیر استخدام می نماید :

  1.  روابط عمومی بالا
  2. حداقل سن ٢٥ سال
  3. متعهد و مسئولیت پذير
  4. وقت آزاد براي فعاليت؛ هر روز حتي ايام تعطيل و جمعه
  5. ساعت كار شیفت اول ۷-۱۶ و ساعت کار شیفت دوم ١٦-٢٤

تلفن برای ارسال تلگرامی اطلاعات ودریافت وقت مصاحبه: ٠٩٣٥٩٣٥٠٠٨٦

تلفن تماس جهت تعيين وقت مصاحبه : 0513٨٦٦٢٢٠٧

آگهی منقضی شده است.موسسه آموزشی جان و خرد

تعداد بازدید: 313 بازدید


0 از 0 رای