استخدام شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی

شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی در راستای تحقق اهداف و وظایف خود و با استناد به مجوزهای استخدامی تعداد 40 نفر را از بین دانش آموختگان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مورد تایید تایید وزارت علوم،تحقیقات و فناوری از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش به ترتیب از بالاترین نمره استخدام می نماید.


شرایط عمومی

1. داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2. اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3. التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

4. نجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم

تبصره : معافیت پزشکی مشروط به اینکه سلامت جسمانی و روانی و.. مورد تائید شرکت باشد .

5. عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات

6. نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر

7. داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند

8. دارا بودن شرایط احراز شغل متناسب با جداول نیازهای استخدامی موضوع بند الف

9. عدم داشتن منع قانونی برای استخدام و نداشتن تعهد خدمتی به دیگر سازمان ها -10 احراز صلاحیت های عمومی به تأیید گزینش پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه 


مهندسی شیمی و شیمی کاربردی

فوق دیپلم شیمی


جهت مشاهده متن و ثبت نام کلیک کنید.

آگهی منقضی شده است.شرکت مدیریت تولید برق

تعداد بازدید: 205 بازدید


0 از 0 رای