استخدام حسابدار در شرکت تولیدی در مشهد

یک شرکت تولیدی واقع در خیابان خسروی به یک نیروی حسابدار  اقا حداقل با سه سال سابقه کاری مفید در زمینه تولیدی نیازمندست.

شرکت تولیدی واقع در شهرک صنعتی مشهد (جاده کلات) به دو نیروی حسابدار  اقا حداقل   با چهار  سال سابقه کاری مفید در زمینه تولیدی نیازمندست 

آدرس جهت مصاحبه: امامت ۲۴ پلاک ۲۰.۲

تماس جهت هماهنگی : 0513۶۰۸۸۴۰۵

آگهی منقضی شده است.شرکت تولیدی

تعداد بازدید: 12 بازدید


0 از 0 رای