استخدام بهیار، پرستار و مدد کار اجتماعی خانم در مشهد

مرکز درمان اعتیاد شبانه روزی بانوان، بهیار، پرستار و مدد کار اجتماعی خانم استخدام می کند.

در سه شیفت به صورت چرخشی و ثابت با توجه به وقت شما.

آدرس: کوشش 33

تلفن جهت هماهنگی : 09151889783 و 09175103035

آگهی منقضی شده است.مرکز درمان اعتیاد شبانه روزی

تعداد بازدید: 105 بازدید


0 از 0 رای