شرکت هاکوپیان جهت تکمیل تیم‌های فروش خود در فروشگاه‌ها در استان های فارس، کرمان و یزد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به...

شرکت فرابن کنگان جهت تکمیل کادر پروژه معدنی خود از استان های اصفهان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری ، فارس، کرمان، کهگیلویه و...