یک شرکت مهندسی مشاور معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان بوشهر از یک نفر واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.استخدام...

 شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاههای اتمی (سهامی خاص) جهت تأمین نیروی انسانی موردنیاز خودبرای کار در نیروگاه اتمی...

یک شرکت مهندسین مشاور جهت نظارت مقیم یکی از پروژه عمرانی خود در استان بوشهر از کارشناسان عمران ساکن (بندر دیر) دعوت به...

شرکت تولیدی بازرگانی یزدان نخل واقع در شهرک صنعتی ۲ بوشهر  جهت توسعه و تکمیل فاز جدید خود با حقوق و مزایای عالی با...