مجتمع شیر و گوشت میلک لند (دامدشت ساوه) واقع در استان مرکزی، فعال در زمینه پرورش دام مولد و شرکت سرزمین گوشت میهن فعال در...

شرکت پترو فجر مرکزی واقع در اراک جهت تکمیل کادر خود در استان مرکزی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.1....

یک کارخانه جهت تکمیل کادر دفتر مرکزی خود در استان مرکزی، شهر اراک از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.استخدام...