شرکت آتا کانکس به تعدادی نیروی فنی به شرح ذیل نیازمند است.عناوین شغلینصاب pvcورقکارنقاشکارگر سادهجوشکارنقاش صنعتیساعت...

شرکت صنایع هوای فشرده تبریز از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری مینماید:استخدام تکنسین برق (آقا)شرایط سنی بین 21 تا 35...

به یک جوشکار جهت تولید چهارچوب فرانسوی واقع در محدوده شهریارمزایاحقوق عالیبیمه تامین اجتماعیجاده شهریار -...

یک شرکت معتبر واقع در محدوده رباط کریم جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.استخدام جوشکار...

شرکت صنایع هوای فشرده تبریز از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری مینماید:استخدام تکنسین برق (آقا)حداقل سابقه  2 - 5 سال...

شرکت راک تهران بزرگترین تولیدکننده تجهیزات فروشگاهی و انبار در کشور، واقع در محدوده رباط کریم جهت تکمیل نیروی انسانی...

شرکت پویا صنعت خوارزمی واقع در شهریار جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.استخدام جوشکار...