شرکت رامک در شیراز جهت تکمیل کادر خود از رده های شغلی زیر دعوت به همکاری مینماید:عناوین شغلیاستخدام کارشناس خدمات...

شركت توس آژين، كارگر فني استخدام می کندكارگر فني اپراتور دستگاه با آموزشديپلم و كارداني آقا حقوق طبق قانون كار و بيمه...

شرکت آویژه آسای طوس جهت تعمیر نگهداری و راهبری تاسیسات در ردیف های شغلی زیر استخدام می کند:مهندس الکترونیک با سابقه کاری...