شرکت تولیدی معتبر واقع در شهرک صنعتی فناوری های برتر نیازمند نیروی کار فنی آقا با شرایط ذیل می باشددارای سابقه کار فنی در...

شرکت تک نت جهت تکمیل کادر کارشناس فنی خود در استان های کرمانشاه ، همدان و کردستان شهرهای کرمانشاه ، همدان و سنندج دعوت به...