شرکت نان مزرعه جهت تکمیل پرسنل خود به تعدادی نیرو نیازمند استاستخدام موزع آقاهمراه با خودرو با روابط عمومی بالاترجيحا...

یک شرکت پخش واقع در شهرصنعتی البرز جهت تکمیل کادر انبار به دو نفر نیروی با روحیه کار تیمی نیازمند است.استخدام کارگر انبار...