شرکت آتا کانکس به تعدادی نیروی فنی به شرح ذیل نیازمند است.عناوین شغلینصاب pvcورقکارنقاشکارگر سادهجوشکارنقاش صنعتیساعت...

صنایع روشنایی روشنا تولید چراغ های پارکی و خیابانی در ردیف های شغلی زیر استخدام می کند.استخدام جوشکار co2 (ظرفیت۲۰...

شرکت هامن جهت توسعه واحد تولید خود در استان خراسان رضوی، مشهد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.استخدام...

مرکز تولیدی و صادراتی صنایع دستی خانه هنر از هنرجویان و علاقمندان خانم در اصفهان ، مستعد در زمینه های  زیر دعوت به...