شرکت رامک در شیراز جهت تکمیل کادر خود از رده های شغلی زیر دعوت به همکاری مینماید:عناوین شغلیاستخدام کارشناس خدمات...

یک کارگاه تولیدی نان، نیازمند مدرک لیسانس صنایع غذایی یا آرد خانم به عنوان مسئول فني  می باشد.پرداخت حقوق به صورت...

یک مؤسسه حفاظتی (تحت نظر مرکز انتظام پلیس پیشگیری ناجا) در نظر دارد در راستای تکمیل کادر منابع انسانی مورد نیاز خود برای...

شرکت رویال سیرنگ واقع در شهرک صنعتی چناران در ردیف های شغلی زیر استخدام می کند.استخدام کارشناس صنایع غذاییحداقل...