یک شرکت معتبر بین المللی جهت تکمیل کادر خود در استان قزوین از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.استخدام...

به یک نفر نگهبان شیفت شب با انجام امور خدماتی جهت یک کارخانه تولیدی واقع در شهرک صنعتی توس (مشهد) نیازمندیمشرایط : آقا -...

شرکت ارکان فلز به یک نفر نیروی حراست فقط در شیفت روز نیازمند است.آقا ، سوءپیشینه ، عدم اعتیاد سن حداکثر ۴۰ سال ، حداقل قد...

شرکت گروه سولیکو (کاله) واقع در شهریار جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.استخدام نگهبان...

یک شرکت معتبر تولیدی واقع در محدوده شهرک صنعتی شمس آباد جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می...

یک شرکت معتبر تولیدی واقع در محدوده رباط کریم جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.استخدام...