شرکت پلاستیک فر (برند داراکار) واقع در شهرک صنعتی جیِ اصفهان جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند...

کارخانه تقطیر خراسان در ردیف های شغلی زیر استخدام می کند.استخدام لیسانس شیمی بعنوان تکنسین تولید. آقا  1...

به یک نفر کارشناس شیمی آقا، جهت همکاری در شرکت کیمیا کاشت اطبا نیازمندیمساعات کاری: 8:30 الی 16:30حقوق: طبق قانون کار + سرویس...

به نیروی آقا با مدرک لیسانس برق و شیمی با سن 35 سال و سه سال سابقه کار جهت کار در واحد برق و آزمایشگاه در زنجان...