شرکت خاورمیانه استخدام می نماید:راننده دارای کارت سلامت و هوشمند جهت پخش باطری پایه یک یا پایه 2 ساعت کاری  7:30 الی...

شرکت صنایع بسته بندی تک چین کرمان تولید کننده محصولات ارگانیک واقع در تهران جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر...