شرکت صنایع امرسان جهت تامین نیروی واحد فروش خود در دفتر منطقه ای اهواز از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می...

هلدینگ متک جهت تکمیل نیروی انسانی خود و با توجه به برنامه استراتژیک سال 1400 در استان اصفهان به استعدادهای زیر نیاز...

گروه صنعتی نویان پارس جهت تکمیل کادر اداری به افراد واجدالشرایط زیر نیازمنداست.استخدام حسابدار خانم آشنابه امور...