صنایع بسته بندی آوا پروتئین پایتخت واقع در شرقِ تهران (جاجرود ، تپه سیف) به منظور تأمین نیروی انسانی متخصص خود در واحدهای...

به کارشناس HSE آقا با لیسانس ایمنی یا بهداشت محیط با 3 سال سابقه کار در هتل برج مسکونی باران 3 در مشهد نیازمندیم. ایمیل:...

استخدام افسر HSE در یک شرکت معتبر ساختمانی تمام وقت  شاندیزشرایط:دارای روحیه کار تیمی و اخلاق حرفه ای تسلط به کار...