شرکت تاکسی ماکسیم جهت تکمیل کادر خود در استان قزوین، شهر قزوین از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.استخدام...

یک مجموعه معتبر در صنعت تلکام نیروی کارشناس جذب و استخدام با شرایط زیر جذب می نماید:- تسلط بر مراحل جذب و استخدام (شناسایی...

یک موسسه پژوهشی دانش بنیان در محدوده شرق تهران به منظور تکمیل نیروی انسانی خود از بین افراد متخصص اقدام به جذب تعداد...

یک موسسه پژوهشی دانش بنیان در محدوده شرق تهران به منظور تکمیل نیروی انسانی خود از بین افراد متعهد و متخصص اقدام به جذب...

شرکت بانی چاو ایرانیان/ شرکت گوشتی انجمادی کاله (پمینا) شعبه کرمان جهت تکمیل تیم فروش (قسمت برنامه ریزی فروش) در استان...