به دیپلم برق آقا جهت همکاری واقع در محدوده شهر ری نیازمندیم.جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا با شماره تلفن 02155228460 تماس...

سالن زیبایی پریا (بانوان) واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است:استخدام ناخن کارماهر،...

به یک نفر نیرو خانم، جهت درست کردن نان محلی و کلانه، به چند نفر سالن کار خانم و به چند نفر نیرو آشپزخانه خانم، جهت همکاری...