شرکت آتا کانکس به تعدادی نیروی فنی به شرح ذیل نیازمند است.عناوین شغلینصاب pvcورقکارنقاشکارگر سادهجوشکارنقاش صنعتیساعت...

شرکت ریخته گری در شهرک صنعتی چناران نیاز به نیروهای زیر دارد.استخدام نیروی اداری با سابقه کار و اشنایی با نرم افزار پایا...

مجموعه تدبیر ساحل پارس در بندر امام خمینی (ره)، استان خوزستان افراد واجد شرایط ذیل را استخدام مینماید.استخدام سرپرست...

شرکت چوب فلز پویا پاسارگاد از افراد ذیل با شرایط عالی (حقوق بالا و بیمه و سرویس ) دعوت به همکاری می نماید استخدام مدیر...