استخدام کارشناس منابع انسانی و توسعه سیستمشرایط:سن: حداکثر ۳۴ سالتحصیلات:لیسانس مرتبطتجربه: حداقل ۳ سال سابقهصلاحیت...

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.1. استخدام کارشناس...

یک شرکت پتروشیمی معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان قم  واقع در شهرک شکوهیه از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می...