شرکت رامک در شیراز جهت تکمیل کادر خود از رده های شغلی زیر دعوت به همکاری مینماید:عناوین شغلیاستخدام کارشناس خدمات...

یک کارگاه تولیدی نان، نیازمند مدرک لیسانس صنایع غذایی یا آرد خانم به عنوان مسئول فني  می باشد.پرداخت حقوق به صورت...

شرکت رویال سیرنگ واقع در شهرک صنعتی چناران در ردیف های شغلی زیر استخدام می کند.استخدام کارشناس صنایع غذاییحداقل...

یک شرکت معتبر تولید و فروش مواد غذایی و پروتئینی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری...

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.استخدام کارشناس...

یک شرکت تولید کننده روغن نباتی در شهر قدس جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می...