مجموعه تدبیر ساحل پارس در بندر امام خمینی (ره)، استان خوزستان افراد واجد شرایط ذیل را استخدام مینماید.استخدام سرپرست...

شرکت مهندسین مشاور آرشکو جهت تکمیل کادر خود ازساکنین استان های اصفهان و سیستان و بلوچستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت...

یک شرکت مهندسین مشاور جهت نظارت مقیم یکی از پروژه عمرانی خود در استان بوشهر از کارشناسان عمران ساکن (بندر دیر) دعوت به...