به تعدادی پرسنل ستادی، پشتیبان، کارپرداز و بازاریاب حضوری خانم و اقا برای پروژه های بانکی نیازمندیم.پرسنل در محدوده...

به یک نفر کارپرداز جهت تحویل کارت اشتراک به مشتریان با مشخصات زیر نیازمندیم اقا حداکثر ۳۵ سال دارای موتور سیکلت...

استخدام دو نفر آقا کارپرداز پشتیبان در شرکت فرتاک نوین هزار سوممتعهد و کاری ترجیحا با وسیله نقلیه تایم ۸ ساعت در...

شرکت معتبر تولیدی و بازرگانی به افراد ذیل با حقوق بیمه و مزایای مکفی نیازمنداست.استخدام حسابدار خانماستخدام نیروی...

یک شرکت مهندسی معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.استخدام کارپرداز...