شرکت سورن از افراد ذیل دعوت به همکاری می نماید :استخدام مسئول دفتر مدیر عامل و مدیر داخلی خانممسلط به نرم افزار آفیس و...

شرکت معتبر بازرگانی مشهد جهت تکمیل نیروی انسانی خود در واحد بازرگانی اقدام به جذب 4 نفر نیروی خانم و آقا با روابط عمومی...

شرکت نوین پارسیان درساخت پمپ های صنعتی نیازمند نیروهای زیر می باشددو نیرو تراشکاردو نیرو نقشه کش صنعتیتلفن تماس :...

مجموعه بامداد کیمیا نفیس واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر خود به افراد واجچد شرایط زیر نیازمند است:استخدام مدیر...