یک شرکت معتبر واقع در بهارستان جهت تکمیل کادر تولید خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.استخدام فرزکار و...