شرکتی معتبر در زمینه تولید مواد شیمیایی جهت تکمیل کادر خود واقع در شهرک غرب در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت...

یک شرکت معتبر فعال در زمینه نفت و گاز جهت تکمیل کادر مهندسی و بازرگانی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به...

مهندسین مشاور جهت تکمیل کادر دفتر فنی در شهر بندرعباس به کارشناسان با تجربه مفید در زمینه های تخصصی زیر نیامند...

یک شرکت معتبر تولیدی جوراب جهت تکمیل کادر خود دراستان تهران از افراد واجد شرایط در رشته مهندسی نساجی (یک نفر خانم) زیر...

استخدام مهندس مکانیک با تخصص پایپینگ با حداقل ۵ سال آشنا به نرم افزار های سزار و نویس ورک با سابقه مرتبط در صنعت نفت در...