شرکت گلدیران جهت تکمیل کادر خود در استان قزوین از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.استخدام بازرس کنترل...

یک مؤسسه حفاظتی (تحت نظر مرکز انتظام پلیس پیشگیری ناجا) در نظر دارد در راستای تکمیل کادر منابع انسانی مورد نیاز خود برای...

شرکت دلتا درمان پارت تولید کننده ی کیت های آزمایشگاهی واقع در محدوده کهریزک جهت تکمیل کادر کارخانه خود از افراد واجد...

شرکت هوا ابزار تهران واقع در شهرک صنعتی پرند جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.استخدام...