ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ شروع ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎر متفاوت

اگر دنبال شروعی متفاوت و یک کسب و کار متفاوت هستید، مطالعه این مقاله را بسیار توصیه میکنم،نکاتی دارد که شما را به هدفتان نزدیک میکند.ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ:ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻳﮏ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭی ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺁﻥ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻳﺪ.برای این ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، سعی کرده ام با...


شروع ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎر ﺍﻫﺪﺍﻑ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ
راههای تحقق مشتری مداری

حضور مشتری در یک واحد اقتصادی علاوه بر آنکه سود مالی به دنبال دارد، شیپور بیدارباش همیشگی است تا بتوانیم چون سربازانی آماده در عرصه رقابت به نبرد بپردازیم.امروزه دنیای کسب وکار بر پایه «مشتری‌مداری» و «رضایت مشتریان» استوار گشته به گونه‌ای که گسترش خدمات و حتی ارائه آن بدون در نظر گرفتن این اصل نه تنها مشکل بلکه غیر ممکن است. فعالان عرصة اقتصاد و کسانی که به ماندگاری جاودانه در این...


مشتری مداری راههای مشتری مداری
دلایل شکست کسب و کارهای کوچک

چرا یک کسب و کار با خطر شکست مواجه است؟ موفقیت در کسب و کار هیچوقت به شکل خود به خودی و یا بر اساس بخت و اقبال صورت نمیگیرد!دلایل شکست در کسب و کاراین موفقیت ها اصولا به سازماندهی و بصیرت فردی که اقدام به راه اندازی کسب و کار میکند وابسته است و هیچ تضمینی برای آن وجود ندارد یعنی به هر حال ممکن است شکست رخ دهد اما با اقداماتی میتوان درصد احتمال شکست را به طور محسوس کاهش داد!شروع یک کسب و کار...


شکست کسب و کارهای کوچک دلایل شکست کسب و کار