معرفی بهروز فروتن، بنیان گذار شرکت بهروز


در این قسمت از مجموعه آموزش کسب و کار بهروز فروتن بنیان گذار و موسس شرکت محصولات غذایی بهروز، معرفی می شود و در قسمت های بعدی نیز این مجوعه مشاوره ها و پاسخ های ایشان به سوالات کاربران را مطرح خواهیم کرد.

دوشنبه - ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
بهروز فروتن مشاوره کسب و کار بنیان گذار شرکت بهروز
بهروز فروتن

بنیان گذار شرکت محصولات غذایی بهروز