روش صحیح ورود به بازار برای فروش محصول چیست؟


در این قسمت از مجموعه آموزش کسب و کار دکتر رضا یادگاری بنیان گار تاریخ شفاهی کارآفرینان ایرانی به سوالی پر تکرار و مهم، مبنی برای اینکه "برای کسب و کارهای کوچک چگونه باید وارد بازار شد و محصول خود را فروخت؟" پاسخ می دهند.

پنجشنبه - ۱۳۹۷/۱۲/۰۹
مشاوره کسب و کار ورود به بازار کسب و کار کوچک فروش محصول
دکتر رضا یادگاری

مدرس دوره های کارآفرینی در دانشگاه صنعتی شریف